ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയാൽ വിജയം ഉറപ്പുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസി ബിസിനസ്|Franchise business ideas malayalam|new focus tvFor franchise inquiry:+91 99474 07002

For business inquiries and promotions
http://wa.me/919946102050
keralafocustv@gmail.com

Subscribe my channel to get more business ideas
https://www.youtube.com/c/NEWFOCUSTV

Like and Follow FB Page-SMALL BUSINESS IDEAS https://www.facebook.com/newfocustv

Join WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/KVq4IKSu4IJATmHiA17C91
Join my Telegram group: https://t.me/+pTzR2obi73s4MDZl
Follow Instagram: https://www.instagram.com/_business.ideas_/

ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിൽ തുടങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്ന ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങളായാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്കെത്തുന്നത്.
ബിസിനസ്സിലൂടെ വരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്

ഞങ്ങളുടെ റിസേർച്ചിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ആക്കി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്.നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.

ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയാൽ വിജയം ഉറപ്പുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസി ബിസിനസ്|Franchise business ideas malayalam|new focus tv

Our popular uploads:

2000 രൂപ വിലയുള്ള ഈ മെഷിൻ മതി നിങ്ങൾക്ക് മാസം 60000 നേടാൻ https://youtu.be/o44QmmPTRqo

ബിസിനസ്സ്‌ തുടങ്ങാൻ സെക്യൂരിറ്റിയില്ലാതെ 25 ലക്ഷം ലോൺ https://youtu.be/m8ZtUXJH1Ks

കേരളത്തിൽ ആരും തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ബിസിനസ്സ്‌ മാസ ലാഭം 7 ലക്ഷം https://youtu.be/oflAHynpbGI

തൊഴിലാളികളില്ലാതെ മാസം 72000 നേടുന്ന ബിസിനസ്സ്‌ https://youtu.be/E17DQtehto0

1 മണിക്കൂറിൽ 5000 – ഈ മെഷിൻ മതി നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് കീഴടക്കാൻ https://youtu.be/0iHuLiuUqR0

100 രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മിച്ചു 1000 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാം https://youtu.be/lFFJj2OCfMQ

70000 രൂപയുടെ ഈ മെഷിൻ മതി ബിസിനസ്സ്‌ ചെയ്‌തു സുഖമായി ജീവിക്കാൻ https://youtu.be/_WR2dQt8Gkk

cover topics
1.best business ideas malayalam
2.small business ideas malayalam
3 business ideas Malayalam
4.best business to start in india with small investment
5.high profit business ideas
6. Low investment business ideas
7. Low investment business
8. Small business ideas 2022
9.business ideas 2022
10.low risk business ideas
11.low risk business
12. high profit business
13. Innovative business ideas
14. business ideas in Malayalam
15. business ideas for women
16. business ideas for teenager
17. low investment high profit business
18. kerala startup ideas
19. startup ideas malayalam
20. how to start a business
21. low cost business ideas
22. new business ideas
23. Business ideas for students
24.business ideas from home
25. Home based business ideas
26.easy business ideas
27.low risk business ideas in india
28.business news
29.kerala business ideas malayalam
30.kerala business
31.kerala business ideas
32. business ideas in kerala
33.high profit business ideas
34.low risk business ideas
35.low risk business
36.low risk business ideas in india
37.kerala business ideas malayalam
38.kerala business success stories
39.best successful business idea
40.successful ideas for small business
41.successful business ideas for 2022
42.best successful business ideas in india
43.new focus tv
44.anaz kizhisseri.
45.top business
46.anas
47.green world international
48.eseva bazar

#BusinessIdeasMalayalam #FranchiseBusinessIdeasMalayalam #GreenWorldInternational#HighProfitBusinessIdeas #LowInvestmentBusinessIdeas #SmallBusinessIdeas2022 #BusinessIdeas2022 #BusinessIdeasMalayalam #SmallBusinessIdeas #HowToStartABusiness #StartupIdeasMalayalam #AnazKizhisseri #anas
Disclaimer
———————————————————————————————————————-
We do not guarantee any kind of profit or success in this business.This Video is just an information about a business concept or idea.Please check all aspects before starting any business and please follow all the government rules and guidelines , prepare all the required documents, registration and certificates before starting any business.
NB:-Please don’t pay any rupees before your personal investigation. We are not responsible or liable for any payment issues.

Source